bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 23

K rozkazu Hospodinovu kladli se, a k rozkazu Hospodinovu hýbali se, stráž Hospodinovu držíce podlé rozkazu jeho skrze Mojžíše.