bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 3

Čtrnáctého dne měsíce toho u večer budete ji slaviti jistým časem svým, vedlé všech ustanovení jejích, a podlé všech řádů jejích slaviti ji budete.