bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 4

I mluvil Mojžíš k synům Izraelským, aby slavili Fáze.