bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 6

I byli někteří muži, ješto se poškvrnili při mrtvém, kteříž nemohli slaviti Fáze toho dne. I přistoupili před Mojžíše a Arona v ten den,