bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 7

A promluvili muži ti k němu: My jsme se poškvrnili nad mrtvým. Nebude-liž nám zbráněno obětovati oběti Hospodinu v jistý čas spolu s syny Izraelskými?