bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 9

Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi, řka: