bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 1 verš 11

Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském.