bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 1 verš 12

A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil Salatiele. Salatiel pak zplodil Zorobábele.