bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 1 verš 5

Salmon zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil Obéda z Rut. Obéd pak zplodil Jesse.