bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 1 verš 6

Jesse zplodil Davida krále. David pak král zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla žena Uriášova.