bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 11 verš 12

Ode dnů pak Jana Křtitele až dosavad království nebeské násilí trpí, a ti, kteříž násilí činí, uchvacujíť je.