bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 11 verš 14

A chcete-li přijmouti: Onť jest Eliáš, kterýž přijíti měl.