bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 11 verš 22

Nýbrž pravím vám, že Týru a Sidonu lehčeji bude v den soudný nežli vám.