bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 14 verš 34

A přeplavivše se, přišli do země Genezaretské.