bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 14 verš 6

Když pak slaven byl den narození Herodesova, tancovala dcera Herodiady uprostřed hodovníků, i líbilo se to Herodesovi,