bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 16 verš 1

I přistoupili k němu farizeové a saduceové, a pokoušejíce, prosili ho, aby jim znamení s nebe ukázal.