bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 16 verš 11

I kterakž pak nerozumíte, že ne o chlebu mluvil jsem vám, pravě: Varujte se od kvasu farizejského a saducejského?