bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 16 verš 20

Tedy přikázal učedlníkům svým, aby žádnému nepravili, že by on byl ten Ježíš Kristus.