bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 16 verš 26

Nebo co jest platno člověku, by pak všecken svět získal, a své duši uškodil? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou?