bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 16 verš 28

Amen pravím vám: Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří Syna člověka, přicházejícího v království svém.