bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 17 verš 11

A Ježíš odpovídaje, řekl jim: Eliáš zajisté přijde prve a napraví všecky věci.