bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 17 verš 13

Tedy srozuměli učedlníci, že jim to praví o Janovi Křtiteli.