bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 17 verš 16

I přivedl jsem ho učedlníkům tvým, ale nemohli ho uzdraviti.