bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 17 verš 22

A když byli v Galileji, řekl jim Ježíš: Syn člověka bude zrazen v ruce lidí bezbožných.