bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 17 verš 23

A zabijíť jej, a třetího dne z mrtvých vstane. I zarmoutili se náramně.