bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 17 verš 8

A pozdvihše očí svých, žádného neviděli, než samého Ježíše.