bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 18 verš 21

Tedy přistoupiv k němu Petr, řekl: Pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr můj, a odpustím jemu? Do sedmilikrát?