bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 19 verš 1

I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, bral se z Galilee, a přišel do končin Judských za Jordán.