bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 19 verš 10

Řekli jemu učedlníci jeho: Poněvadž jest taková pře s manželkou, není dobré ženiti se.