bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 19 verš 2

I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je tam.