bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 19 verš 23

Tedy Ježíš řekl učedlníkům svým: Amen pravím vám, že bohatý nesnadně vejde do království nebeského.