bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 19 verš 4

On pak odpovídaje, řekl jim: Což jste nečtli, že ten, jenž stvořil člověka s počátku, muže a ženu učinil je?