bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 2 verš 1

Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma,