bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 2 verš 23

A přišed, bydlil v městě, jenž slove Nazarét, aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze proroky, že Nazaretský slouti bude.