bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 27 verš 20

Ale přední kněží a starší navedli lid, aby prosili za Barabbáše, Ježíše pak aby zahubili.