bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 27 verš 25

A odpověděv všecken lid, řekl: Krev jeho na nás i na naše syny.