bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 27 verš 28

A svlékše jej, přiodíli ho pláštěm brunátným.