bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 27 verš 31

A když se mu naposmívali, svlékli s něho plášť, a oblékli jej v roucho jeho. I vedli ho, aby byl ukřižován.