bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 27 verš 7

A poradivše se, koupili za ně pole to hrnčířovo, ku pohřebu poutníků.