bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 28 verš 11

Když pak ony odešly, aj, někteří z stráže přišedše do města, oznámili předním kněžím všecko, co se stalo.