bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 28 verš 14

A uslyší-liť o tom hejtman, myť ho spokojíme a vás bezpečny učiníme.