bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 28 verš 17

A uzřevše ho, klaněli se jemu. Ale někteří pochybovali.