bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 28 verš 18

A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.