bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 28 verš 8

I vyšedše rychle z hrobu s bázní a s radostí velikou, běžely, aby učedlníkům jeho zvěstovaly.