bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 3 verš 17

A aj, zavzněl hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.