bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 3 verš 2

A řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské.