bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 3 verš 5

Tedy vycházeli k němu z Jeruzaléma a ze všeho Judstva, i ze vší krajiny ležící při Jordánu,