bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 3 verš 8

Protož čiňte ovoce hodné pokání.