bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 4 verš 1

Tehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla.