bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 4 verš 12

A když uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee.